Tréninky pro děti

Pražský rohovník trénuje děti od 8 do 12 let. V tomto věku jsou tréninky spíše zaměřeny na zvýšení fyzické kondice a celkové obratnosti. V rámci tréninku dětí se pokoušíme řešit i dětské civilizační neduhy jako je např. nadváha. Dítě se stává součástí sportovní komunity, kde je formováno nejenom tělo, ale i jeho charakter. Osvojí si také základní pravidla ctěná všemi sportovci (fair play, kázeň, dochvilnost a píle).

Děti v našem oddíle trénují zcela zdarma, platí jen svojí námahou a potem.

Rozpis tréninků

Úterý - 16,15 - 17,15 hodin BOX
Čtvrtek 16,15 - 17,15 hodin THAIBOX

odkazy